2 АЕГ Томас Джеферсън

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2 АЕГ Томас Джеферсън2 АЕГ Томас Джеферсън
Тип училище: общинско
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 13
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,27

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 651
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,330
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,239
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,105
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,288Facebook
Facebook
RSS
RSS