НГДЕК Константин Кирил Философ

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НГДЕК Константин Кирил ФилософНГДЕК Константин Кирил Философ
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 7
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,40

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 274
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,180
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,529
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,519
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,473Facebook
Facebook
RSS
RSS