Гимназия за приложни изкуства Св. Лука

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Гимназия за приложни изкуства Св. ЛукаГимназия за приложни изкуства Св. Лука
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 49
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,50

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 257
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,340
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,625
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,249
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,694Facebook
Facebook
RSS
RSS