НПМГ Акад. Любомир Чакалов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НПМГ Акад. Любомир ЧакаловНПМГ Акад. Любомир Чакалов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 18
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,22

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 660
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,190
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,150
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,220
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,250Facebook
Facebook
RSS
RSS