НПГ по полиграфия и фотография

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НПГ по полиграфия и фотографияНПГ по полиграфия и фотография
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 63
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,38

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 207
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,382
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,427
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,323Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+