НПГ по полиграфия и фотография

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НПГ по полиграфия и фотографияНПГ по полиграфия и фотография
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 61
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,41

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 318
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,570
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,382
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,427
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,323Facebook
Facebook
RSS
RSS