НПГ по презизна техника и оптика М. В. Ломоносов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НПГ по презизна техника и оптика М. В. ЛомоносовНПГ по презизна техника и оптика М. В. Ломоносов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 59
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,39

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 419
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,350
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,234
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,593Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+