НПГ по прецизна техника и оптика М. В. Ломоносов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НПГ по прецизна техника и оптика М. В. ЛомоносовНПГ по прецизна техника и оптика М. В. Ломоносов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 63
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,39

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 619
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,250
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,350
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,234
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,593Facebook
Facebook
RSS
RSS