НТБГ

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НТБГНТБГ
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 26
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,01

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 762
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,820
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,039
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,977
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,195Facebook
Facebook
RSS
RSS