НУ за изящни изкуства Илия Петров

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НУ за изящни изкуства Илия ПетровНУ за изящни изкуства Илия Петров
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 40
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,59

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 156
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,550
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,711
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,428
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,639Facebook
Facebook
RSS
RSS