ПГ по аудио, видео и телекомуникация А. С. Попов

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по аудио, видео и телекомуникация А. С. ПоповПГ по аудио, видео и телекомуникация А. С. Попов
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 102
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,93

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 324
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,720
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,839
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,929
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,170Facebook
Facebook
RSS
RSS