ПГ по битова и електротранспортна техника и строителство

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по битова и електротранспортна техника и строителствоПГ по битова и електротранспортна техника и строителство
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 149
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,25

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 38
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,338
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,227
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,171Facebook
Facebook
RSS
RSS