ПГ по екология и биотехнологии Проф. д-р Асен Златаров

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по екология и биотехнологии Проф. д-р Асен ЗлатаровПГ по екология и биотехнологии Проф. д-р Асен Златаров
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 82
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,18

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 118
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,260
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,100
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,010
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,248Facebook
Facebook
RSS
RSS