ПГ по екология и биотехнологии Проф. д-р Асен Златаров

Гимназии в София

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ПГ по екология и биотехнологии Проф. д-р Асен ЗлатаровПГ по екология и биотехнологии Проф. д-р Асен Златаров
Тип училище: държавно
Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 84
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,16

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 72
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,100
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,010
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,248Facebook
Facebook
RSS
RSS