107 ОУ Хан Крум

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 107 ОУ Хан КрумМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 7
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 79,24
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 704
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 76,87, брой ученици - 104
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 80,41
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 73,32
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 51,91, брой ученици - 102
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 49,55
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 76,16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 75,76, брой ученици - 100
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 75,37
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 76,16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 47,98
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 48,14
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 47,81
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 52,81, брой ученици - 103
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,52
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 54,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 55,11, брой ученици - 97
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 54,33
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 55,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 53,48, брой ученици - 103
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 52,38
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 54,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 52,65, брой ученици - 95
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 50,57
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 54,73


Потребителски рейтинг за 107 ОУ Хан Крум


Общ среден рейтинг на 107 ОУ Хан Крум по мнение на родители и ученици:
3,8 от максимум 5 точки, базирани на 43 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,8 от 5
Оценка на дисциплината - 3,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 107 ОУ Хан Крум чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS