НУКК

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за НУККМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 76,88
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 472
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 72,80, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 77,54
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 68,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 59,95
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 67,13, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 74,31
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 59,95
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 48,39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 51,49
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 45,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 51,79, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 51,43
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 52,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 54,47, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 54,25
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 54,69
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 54,28, брой ученици - 80
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 54,81
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 53,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 53,90, брой ученици - 82
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 51,07
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 56,72

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НУККМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 14
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,27

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 156
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,920
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,348
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,304
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,558
Потребителски рейтинг за НУКК


Общ среден рейтинг на НУКК по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за НУКК чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS