145 ОУ Симеон Радев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 145 ОУ Симеон РадевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 5
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 79,40
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 231
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 78,22, брой ученици - 75
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 85,39
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 71,05
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 54,99, брой ученици - 60
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 51,85
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 73,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 75,78, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 78,02
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 73,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 52,46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 50,89
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 54,03
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 49,92, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 50,26
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 49,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 54,00, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 53,15
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 54,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00


Потребителски рейтинг за 145 ОУ Симеон Радев


Общ среден рейтинг на 145 ОУ Симеон Радев по мнение на родители и ученици:
3,6 от максимум 5 точки, базирани на 20 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 4,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 145 ОУ Симеон Радев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS