120 ОУ Георги Сава Раковски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 120 ОУ Георги Сава РаковскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 72,42
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 608
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 67,18, брой ученици - 99
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 73,44
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 60,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 45,03, брой ученици - 90
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 43,75
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 61,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 69,27, брой ученици - 96
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 76,90
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 61,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,67
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 45,28
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 46,05
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 49,22, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 47,77
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 50,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 52,87, брой ученици - 98
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 53,36
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 52,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 51,12, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 50,07
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 52,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 48,54, брой ученици - 65
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 47,75
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 49,33


Потребителски рейтинг за 120 ОУ Георги Сава Раковски


Общ среден рейтинг на 120 ОУ Георги Сава Раковски по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 25 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,6 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 120 ОУ Георги Сава Раковски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS