32 СУ Св. Кл. Охридски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 32 СУ Св. Кл. ОхридскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 73,03
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 1182
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 69,16, брой ученици - 167
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 76,87
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 61,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 47,79, брой ученици - 194
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 47,72
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 55,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 62,29, брой ученици - 159
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 69,47
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 55,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 46,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 44,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 46,32, брой ученици - 163
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,31
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 44,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 52,26, брой ученици - 164
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 54,22
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 50,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 53,27, брой ученици - 170
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 52,95
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 53,59
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 50,43, брой ученици - 165
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 48,98
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 51,87

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 32 СУ Св. Кл. ОхридскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 22
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,13

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 467
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,020
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,173
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,199
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,055
Потребителски рейтинг за 32 СУ Св. Кл. Охридски


Общ среден рейтинг на 32 СУ Св. Кл. Охридски по мнение на родители и ученици:
3,4 от максимум 5 точки, базирани на 15 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 32 СУ Св. Кл. Охридски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS