7 СУ Св. Седмочисленици

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 7 СУ Св. СедмочисленициМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 23
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 71,52
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 287
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 64,42, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 71,72
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 57,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 46,02, брой ученици - 51
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 45,16
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 65,42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 67,21, брой ученици - 53
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 68,99
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 65,42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,73
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 46,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 47,47, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 46,93
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 48,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 52,95, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 51,31
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 54,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 50,47, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 48,50
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 52,44
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,93, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 45,12
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 54,73

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 7 СУ Св. СедмочисленициМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 36
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,71

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 323
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,690
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,656
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,621
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,879
Потребителски рейтинг за 7 СУ Св. Седмочисленици


Общ среден рейтинг на 7 СУ Св. Седмочисленици по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,7 от 5
Оценка на дисциплината - 2,6 от 5
Оценка на материалната база - 2,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,6 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за 7 СУ Св. Седмочисленици чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS