125 СУ Проф. Боян Пенев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 125 СУ Проф. Боян ПеневМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 15
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 73,89
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 1149
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 70,46, брой ученици - 173
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 78,34
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 62,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 49,07, брой ученици - 171
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 48,65
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 65,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 70,25, брой ученици - 167
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 75,32
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 65,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 47,12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 48,30
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 45,93
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 48,62, брой ученици - 156
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,97
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 48,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 51,48, брой ученици - 175
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 51,21
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 51,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 49,25, брой ученици - 146
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,94
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 48,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,43, брой ученици - 161
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 49,54
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 49,32

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 125 СУ Проф. Боян ПеневМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 70
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,28

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 41
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,499
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,171
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,178
Потребителски рейтинг за 125 СУ Проф. Боян Пенев


Общ среден рейтинг на 125 СУ Проф. Боян Пенев по мнение на родители и ученици:
3,6 от максимум 5 точки, базирани на 33 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за 125 СУ Проф. Боян Пенев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS