31 СУЧЕМ Иван Вазов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 31 СУЧЕМ Иван ВазовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 71,66
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 947
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 66,90, брой ученици - 137
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 74,85
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 58,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 47,17, брой ученици - 139
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 46,18
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 60,46
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 64,82, брой ученици - 113
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 69,18
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 60,46
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 45,15
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 44,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 46,39, брой ученици - 132
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 49,15
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 49,86, брой ученици - 143
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,04
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 50,68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 50,75, брой ученици - 142
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,44
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 52,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 50,22, брой ученици - 141
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 49,88
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 50,56

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 31 СУЧЕМ Иван ВазовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 16
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,24

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 475
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,190
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,252
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,169
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,369
Потребителски рейтинг за 31 СУЧЕМ Иван Вазов


Общ среден рейтинг на 31 СУЧЕМ Иван Вазов по мнение на родители и ученици:
3,7 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 31 СУЧЕМ Иван Вазов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS