35 СУ Добри Войников

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 35 СУ Добри ВойниковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 69,88
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 465
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 66,88, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 75,48
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 58,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 42,64, брой ученици - 80
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 44,33
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 55,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 63,64, брой ученици - 62
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 71,44
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 55,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 43,62
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 46,53
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 40,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 45,47, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 45,27
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 45,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 47,87, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,54
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 49,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 49,51, брой ученици - 78
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 50,56
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 48,46
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 52,57, брой ученици - 82
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 52,09
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 53,04

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 35 СУ Добри ВойниковМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 10
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,32

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 374
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,340
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,239
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,282
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,302
Потребителски рейтинг за 35 СУ Добри Войников


Общ среден рейтинг на 35 СУ Добри Войников по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 35 СУ Добри Войников чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS