119 СУ Акад. М. Арнаудов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 119 СУ Акад. М. АрнаудовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 69,07
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 831
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 64,60, брой ученици - 155
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 72,87
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 56,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 44,92, брой ученици - 124
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 43,74
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 55,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 63,57, брой ученици - 139
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 72,02
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 55,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 41,06
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 43,55
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 38,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 43,86, брой ученици - 128
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 42,99
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 44,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 47,29, брой ученици - 113
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,95
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 49,54, брой ученици - 99
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,97
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 49,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,96, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 48,48
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 51,44

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 119 СУ Акад. М. АрнаудовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 45
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,52

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 226
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,450
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,448
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,558
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,564
Потребителски рейтинг за 119 СУ Акад. М. Арнаудов


Общ среден рейтинг на 119 СУ Акад. М. Арнаудов по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 119 СУ Акад. М. Арнаудов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS