134 СУ Димчо Дебелянов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 134 СУ Димчо ДебеляновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 71,04
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 536
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 64,84, брой ученици - 74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 73,97
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 55,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 47,12, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 45,52
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 57,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 64,66, брой ученици - 84
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 71,96
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 57,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 45,59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 47,90
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 43,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 46,64, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 47,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 46,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 49,72, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,77
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 49,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 49,39, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,94
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 48,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 48,27, брой ученици - 74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 45,68
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 50,86

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 134 СУ Димчо ДебеляновМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 28
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,97

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 194
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,860
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,065
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,906
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,122
Потребителски рейтинг за 134 СУ Димчо Дебелянов


Общ среден рейтинг на 134 СУ Димчо Дебелянов по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 21 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за 134 СУ Димчо Дебелянов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS