22 СУ Георги Раковски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 22 СУ Георги РаковскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 69,41
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 733
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 63,44, брой ученици - 107
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 71,32
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 55,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 44,88, брой ученици - 109
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 44,52
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 53,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 60,82, брой ученици - 103
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 68,41
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 53,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 43,84
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,32
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 43,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 46,38, брой ученици - 109
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 46,66
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 46,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 51,06, брой ученици - 96
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 51,39
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 50,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,06, брой ученици - 96
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 47,78
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 48,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 48,55, брой ученици - 113
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 46,64
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 50,46

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 22 СУ Георги РаковскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 20
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,16

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 500
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,160
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,140
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,043
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,222
Потребителски рейтинг за 22 СУ Георги Раковски


Общ среден рейтинг на 22 СУ Георги Раковски по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,6 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 22 СУ Георги Раковски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS