2 СУ Акад. Емилиян Станев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 2 СУ Акад. Емилиян СтаневМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 44
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 65,94
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 931
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 61,47, брой ученици - 146
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 73,20
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 49,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 42,05, брой ученици - 144
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 43,09
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 46,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 57,57, брой ученици - 132
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 68,40
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 46,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 39,28
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,20
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 34,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 45,47, брой ученици - 125
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 47,00
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,37, брой ученици - 146
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 47,89
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,32, брой ученици - 130
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,58
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 47,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 45,33, брой ученици - 108
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 46,62
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 44,03

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2 СУ Акад. Емилиян СтаневМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 54
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,48

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 239
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,460
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,508
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,594
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,342
Потребителски рейтинг за 2 СУ Акад. Емилиян Станев


Общ среден рейтинг на 2 СУ Акад. Емилиян Станев по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 2 СУ Акад. Емилиян Станев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS