18 СУ Уилям Гладстон

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 18 СУ Уилям ГладстонМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 67,97
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 1214
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 63,83, брой ученици - 193
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 76,20
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 51,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 45,32, брой ученици - 177
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 45,19
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 51,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 61,61, брой ученици - 201
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 71,30
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 51,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 41,87
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 46,72
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 37,01
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 44,39, брой ученици - 179
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,17
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 40,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,05, брой ученици - 178
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,92
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 46,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 45,40, брой ученици - 180
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 47,22
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 43,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,02, брой ученици - 106
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 48,47
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 49,56

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 18 СУ Уилям ГладстонМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 23
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,10

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 575
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,130
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,148
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,972
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,097
Потребителски рейтинг за 18 СУ Уилям Гладстон


Общ среден рейтинг на 18 СУ Уилям Гладстон по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 4,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 18 СУ Уилям Гладстон чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS