105 СУ Атанас Далчев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 105 СУ Атанас ДалчевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 65,41
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 605
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 59,88, брой ученици - 100
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 71,48
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 48,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 42,47, брой ученици - 90
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 42,77
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 50,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 57,24, брой ученици - 101
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 63,65
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 50,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 40,86
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 42,76
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 38,95
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 42,22, брой ученици - 84
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 42,22
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 42,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 46,26, брой ученици - 74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 48,11
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 44,41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 45,25, брой ученици - 75
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 45,73
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 44,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 47,91, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 45,49
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 50,33

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 105 СУ Атанас ДалчевМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 64
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,36

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 118
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,350
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,310
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,599
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,393
Потребителски рейтинг за 105 СУ Атанас Далчев


Общ среден рейтинг на 105 СУ Атанас Далчев по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 2,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 105 СУ Атанас Далчев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS