127 СУ Иван Денкоглу

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 127 СУ Иван ДенкоглуМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 62,74
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 221
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 51,71, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 62,24
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 41,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,92, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 36,64
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 45,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 52,78, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 60,31
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 45,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 39,56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 42,33
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 36,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 45,35, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 46,39
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 44,31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 42,10, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 41,22
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 42,97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,81, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 48,10
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 49,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,07, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 43,70
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 54,43

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 127 СУ Иван ДенкоглуМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 35
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,72

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 337
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,790
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,672
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,341
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,805
Потребителски рейтинг за 127 СУ Иван Денкоглу


Общ среден рейтинг на 127 СУ Иван Денкоглу по мнение на родители и ученици:
3,4 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,6 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 127 СУ Иван Денкоглу чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS