127 СОУ Иван Денкоглу

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 127 СОУ Иван Денкоглу127 СОУ Иван Денкоглу
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 44,98
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 143
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 39,56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 42,33
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 36,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 45,35, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 46,39
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 44,31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 42,10, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 41,22
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 42,97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 48,81, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 48,10
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 49,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 49,07, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 43,70
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 54,43

Потребителски рейтинг за 127 СОУ Иван Денкоглу


Общ среден рейтинг на 127 СОУ Иван Денкоглу по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 33 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 127 СОУ Иван Денкоглу чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+