1 СУ Пенчо П. Славейков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 1 СУ Пенчо П. СлавейковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 64,68
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 573
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 58,94, брой ученици - 82
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 68,91
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 48,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 42,57, брой ученици - 70
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 41,74
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 51,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 58,58, брой ученици - 100
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 65,81
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 51,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,87
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,84
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 34,90
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 43,96, брой ученици - 69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 44,18
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 46,27, брой ученици - 69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,54
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 46,99
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 45,10, брой ученици - 100
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 47,63
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 42,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 46,35, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 45,58
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,12

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 1 СУ Пенчо П. СлавейковМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 55
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,47

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 283
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,470
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,311
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,483
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,529
Потребителски рейтинг за 1 СУ Пенчо П. Славейков


Общ среден рейтинг на 1 СУ Пенчо П. Славейков по мнение на родители и ученици:
4,6 от максимум 5 точки, базирани на 55 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 4,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 4,5 от 5
Оценка на дисциплината - 4,5 от 5
Оценка на материалната база - 4,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 4,6 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 4,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за 1 СУ Пенчо П. Славейков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS