122 ОУ Николай Лилиев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 122 ОУ Николай ЛилиевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 49
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 65,59
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 245
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 62,19, брой ученици - 59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 72,37
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 52,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 44,69, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 43,37
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 50,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 56,98, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 63,78
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 50,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 42,03
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,03
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 40,03
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 40,83, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 39,81
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 41,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 47,79, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,61
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 44,67, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 43,79
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 45,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 44,12, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,04
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 44,19


Потребителски рейтинг за 122 ОУ Николай Лилиев


Общ среден рейтинг на 122 ОУ Николай Лилиев по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,4 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 122 ОУ Николай Лилиев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS