17 СУ Дамян Груев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 17 СУ Дамян ГруевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 62,01
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 579
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 57,26, брой ученици - 82
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 67,79
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 46,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 38,63, брой ученици - 87
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 40,82
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 39,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 50,90, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,42
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 39,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 40,65
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 31,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 44,69, брой ученици - 65
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 45,40
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,98
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,67, брой ученици - 94
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,57
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 47,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 43,76, брой ученици - 95
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,74
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 42,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 46,02, брой ученици - 79
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,86
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,17

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 17 СУ Дамян ГруевМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 75
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,24

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 38
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,032
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,348
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,348
Потребителски рейтинг за 17 СУ Дамян Груев


Общ среден рейтинг на 17 СУ Дамян Груев по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 19 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 17 СУ Дамян Груев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS