129 ОУ Антим -І

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 129 ОУ Антим -І129 ОУ Антим -І
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 43
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 44,63
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 210
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 40,10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 45,58
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 34,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 43,60, брой ученици - 49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 46,74
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 40,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,46, брой ученици - 57
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,05
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 47,86
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 45,83, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 48,44
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 43,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 45,16, брой ученици - 54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 45,72
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 44,59

Потребителски рейтинг за 129 ОУ Антим -І


Общ среден рейтинг на 129 ОУ Антим -І по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 34 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 129 ОУ Антим -І чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+