143 ОУ Георги Бенковски

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 143 ОУ Георги Бенковски143 ОУ Георги Бенковски
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 44,82
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 364
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 41,48
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 42,13
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 40,82
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 44,49, брой ученици - 98
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 45,98
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 48,53, брой ученици - 89
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 48,84
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 43,69, брой ученици - 101
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 46,04
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 41,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 45,92, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 43,75
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 48,09

Потребителски рейтинг за 143 ОУ Георги Бенковски


Общ среден рейтинг на 143 ОУ Георги Бенковски по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 36 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 143 ОУ Георги Бенковски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+