19 СУ Елин Пелин

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 19 СУ Елин ПелинМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 38
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 67,75
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 395
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 64,56, брой ученици - 92
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 74,97
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 54,15
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 47,01, брой ученици - 74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 45,16
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 54,82
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 60,92, брой ученици - 71
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 67,01
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 54,82
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 41,56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 43,36
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 39,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 40,45, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 43,68
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 37,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 46,26, брой ученици - 60
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,80
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 45,72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 47,98, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 49,08
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 46,87
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 46,82, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 47,44
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 46,19

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 19 СУ Елин ПелинМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 67
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,35

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 131
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,450
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,089
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,427
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,209
Потребителски рейтинг за 19 СУ Елин Пелин


Общ среден рейтинг на 19 СУ Елин Пелин по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 15 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за 19 СУ Елин Пелин чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS