138 СУ Васил Златарски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 138 СУ Васил ЗлатарскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 65,51
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 837
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 61,69, брой ученици - 119
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 67,85
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 55,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 41,77, брой ученици - 140
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 40,43
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 53,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 58,72, брой ученици - 114
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 64,25
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 53,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 42,61
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 42,29
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 42,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 43,81, брой ученици - 123
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 44,25
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 43,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 47,57, брой ученици - 113
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,63
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 48,51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 46,30, брой ученици - 126
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,02
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 48,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 43,81, брой ученици - 102
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 40,91
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 46,70

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 138 СУ Васил ЗлатарскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 42
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,55

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 246
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,580
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,594
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,569
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,552
Потребителски рейтинг за 138 СУ Васил Златарски


Общ среден рейтинг на 138 СУ Васил Златарски по мнение на родители и ученици:
3,4 от максимум 5 точки, базирани на 22 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 138 СУ Васил Златарски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS