81 СУ Виктор Юго

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 81 СУ Виктор ЮгоМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 63,45
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 1032
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 54,23, брой ученици - 158
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 65,51
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 42,95
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 41,10, брой ученици - 165
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 41,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 49,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 55,71, брой ученици - 150
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,05
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 49,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 39,22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 41,18
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 37,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 42,69, брой ученици - 141
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 44,17
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 41,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 46,13, брой ученици - 151
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,60
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 45,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 45,53, брой ученици - 132
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,93
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 46,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 47,06, брой ученици - 135
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 46,35
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,76

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 81 СУ Виктор ЮгоМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 58
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,44

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 84
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,200
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,455
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,763
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,723
Потребителски рейтинг за 81 СУ Виктор Юго


Общ среден рейтинг на 81 СУ Виктор Юго по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 16 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,4 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 81 СУ Виктор Юго чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS