51 СУ Елисавета Багряна

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 51 СУ Елисавета БагрянаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 66,70
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 701
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 65,84, брой ученици - 118
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 74,43
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 57,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 44,84, брой ученици - 117
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 44,76
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 52,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 60,28, брой ученици - 117
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 68,19
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 52,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 40,76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 43,86
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 37,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 40,80, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 42,11
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 39,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 49,70, брой ученици - 95
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,38
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 50,01
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 46,47, брой ученици - 85
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 47,40
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 45,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 43,92, брой ученици - 88
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 42,93
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 44,90

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 51 СУ Елисавета БагрянаМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 53
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,48

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 235
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,420
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,419
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,367
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,379
Потребителски рейтинг за 51 СУ Елисавета Багряна


Общ среден рейтинг на 51 СУ Елисавета Багряна по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 15 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 51 СУ Елисавета Багряна чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS