163 ОУ Черноризец Храбър

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 163 ОУ Черноризец Храбър163 ОУ Черноризец Храбър
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 59
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 42,19
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 150
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 37,04
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 40,42
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 33,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 40,15, брой ученици - 43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 42,80
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 37,49
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 41,13, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 43,52
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 38,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 50,50, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 52,28
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 48,72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 42,12, брой ученици - 37
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,81
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 39,43

Потребителски рейтинг за 163 ОУ Черноризец Храбър


Общ среден рейтинг на 163 ОУ Черноризец Храбър по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 35 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за 163 ОУ Черноризец Храбър чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+