121 СУ Георги Измирлиев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 121 СУ Георги ИзмирлиевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 106
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 55,17
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 336
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 49,27, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 63,46
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 35,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 34,80, брой ученици - 35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 39,16
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 35,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 44,88, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 54,57
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 35,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 27,84
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 29,82
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 25,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 39,46, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 41,14
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 37,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 44,36, брой ученици - 53
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,09
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 43,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 41,23, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,53
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 42,38, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,49
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 43,26

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 121 СУ Георги ИзмирлиевМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 138
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,46

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 23
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,590
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,010
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 0,000
Потребителски рейтинг за 121 СУ Георги Измирлиев


Общ среден рейтинг на 121 СУ Георги Измирлиев по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 20 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,4 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 121 СУ Георги Измирлиев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS