НСУ СОФИЯ

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за НСУ СОФИЯМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 61,62
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 596
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 58,34, брой ученици - 111
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 70,82
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 45,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 41,64, брой ученици - 95
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 42,46
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 46,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 54,12, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 61,68
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 46,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 37,91
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,20
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 37,61
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 41,83, брой ученици - 82
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 44,48
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 39,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 45,85, брой ученици - 84
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,19
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 46,51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 42,08, брой ученици - 75
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 43,71
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 40,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 42,79, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 42,79
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 42,79

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НСУ СОФИЯМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 95
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,01

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 115
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,960
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,902
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,869
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,277
Потребителски рейтинг за НСУ СОФИЯ


Общ среден рейтинг на НСУ СОФИЯ по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за НСУ СОФИЯ чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS