8 СУ Васил Левски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 8 СУ Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 60,27
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 208
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 60,41, брой ученици - 49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 68,98
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 51,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 46,53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 55,20, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 63,87
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 46,53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 37,85
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 34,42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 37,36, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 36,72
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 38,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 46,73, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 49,72
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 43,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,54, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 39,88
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 41,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 44,64, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 42,18
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 47,10


Потребителски рейтинг за 8 СУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 8 СУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
3,6 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,6 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 8 СУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS