54 СУ Св. Иван Рилски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 54 СУ Св. Иван РилскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 59,92
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 921
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 56,18, брой ученици - 121
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 70,04
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 42,31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 41,00, брой ученици - 120
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 40,78
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 38,32
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 49,38, брой ученици - 132
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 60,45
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 38,32
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 34,67
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 41,14
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 28,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 41,65, брой ученици - 130
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 43,42
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 39,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 44,60, брой ученици - 141
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,40
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 43,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 41,25, брой ученици - 131
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,57
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 37,93
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 42,84, брой ученици - 146
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,47
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 44,21

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 54 СУ Св. Иван РилскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 51
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,49

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 118
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,540
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,682
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,362
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,483
Потребителски рейтинг за 54 СУ Св. Иван Рилски


Общ среден рейтинг на 54 СУ Св. Иван Рилски по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 2,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 54 СУ Св. Иван Рилски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS