76 ОУ Уилям Сароян

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 76 ОУ Уилям СароянМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 118
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 52,77
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 132
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 41,72, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 53,69
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 29,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 34,32, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 34,86
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 25,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 34,04, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 42,23
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 25,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 31,53
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 35,88
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 39,25, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 41,30
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 37,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 44,86, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,56
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 43,16
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 42,36, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,72
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 40,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 43,59, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,41
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 42,76


Потребителски рейтинг за 76 ОУ Уилям Сароян


Общ среден рейтинг на 76 ОУ Уилям Сароян по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 2,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 76 ОУ Уилям Сароян чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS