118 СУ Людмил Стоянов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 118 СУ Людмил СтояновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 61,70
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 425
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 59,27, брой ученици - 91
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 71,12
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 47,41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 40,61, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 39,28
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 40,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 52,06, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 63,34
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 40,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 41,27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 44,18
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 38,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 42,17, брой ученици - 48
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 45,82
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 38,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 44,37, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 44,46
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 44,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 43,00, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,43
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 41,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 40,00, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 43,08
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 36,92

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 118 СУ Людмил СтояновМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 94
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,02

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 58
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,920
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,848
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,958
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,089
Потребителски рейтинг за 118 СУ Людмил Стоянов


Общ среден рейтинг на 118 СУ Людмил Стоянов по мнение на родители и ученици:
3,7 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 118 СУ Людмил Стоянов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS