4 ОУ проф. Джон Атанасов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 4 ОУ проф. Джон АтанасовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 61,04
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 510
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 55,03, брой ученици - 93
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 63,86
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 46,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 40,14, брой ученици - 67
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 38,91
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 56,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 61,72, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 67,18
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 56,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 38,01
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 39,72
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 36,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 39,31, брой ученици - 66
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 39,97
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 38,64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 43,89, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 42,83
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 44,95
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 42,70, брой ученици - 75
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,29
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 43,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 41,87, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 42,55
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 41,18


Потребителски рейтинг за 4 ОУ проф. Джон Атанасов


Общ среден рейтинг на 4 ОУ проф. Джон Атанасов по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,5 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 4 ОУ проф. Джон Атанасов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS