33 ОУ Санкт Петербург

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 33 ОУ Санкт ПетербургМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 59,70
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 618
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 54,67, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 66,09
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 43,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 39,00, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 40,56
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 38,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 49,42, брой ученици - 84
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 60,13
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 38,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 40,47
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 42,33
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 38,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,05, брой ученици - 78
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 38,92
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 33,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 45,33, брой ученици - 98
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,62
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 45,03
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,96, брой ученици - 108
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,15
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 43,16, брой ученици - 101
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 44,85
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 41,46


Потребителски рейтинг за 33 ОУ Санкт Петербург


Общ среден рейтинг на 33 ОУ Санкт Петербург по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 33 ОУ Санкт Петербург чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS