НМУ Любомир Пипков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за НМУ Любомир ПипковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 57,78
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 342
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 54,14, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 68,64
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 39,64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 35,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 47,22, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 59,24
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 35,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 41,51
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 31,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 38,66, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 40,26
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 37,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 44,62, брой ученици - 54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 44,72
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 44,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,06, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,92
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 37,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 42,09, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,39
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 42,79

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НМУ Любомир ПипковМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 41
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,58

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 198
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,480
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,789
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,357
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,652
Потребителски рейтинг за НМУ Любомир Пипков


Общ среден рейтинг на НМУ Любомир Пипков по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 11 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за НМУ Любомир Пипков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS