108 СУ Никола Беловеждов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 108 СУ Никола БеловеждовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 115
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 53,24
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 382
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 53,02, брой ученици - 63
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 61,44
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 44,59
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 39,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 49,69, брой ученици - 59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 60,04
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 39,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 30,63
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,07
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 30,68, брой ученици - 55
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 32,74
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 43,94, брой ученици - 58
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 47,66
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 40,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 38,47, брой ученици - 76
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 39,74
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 37,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 37,49, брой ученици - 71
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 37,76
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 37,22

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 108 СУ Никола БеловеждовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 91
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,04

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 92
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,930
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,129
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,047
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,119
Потребителски рейтинг за 108 СУ Никола Беловеждов


Общ среден рейтинг на 108 СУ Никола Беловеждов по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 15 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за 108 СУ Никола Беловеждов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS