СУ деца с нарушено зрение

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за СУ деца с нарушено зрениеМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 107
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 38,03
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 28,83, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 38,67
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 19,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 40,25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 53,50
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 38,09, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 48,17
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 41,05, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 45,92
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 36,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 37,20, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 43,40
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 31,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 42,75, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 53,50
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 32,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за СУ деца с нарушено зрениеМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 38
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016 и 2017 г - 4,63

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016 г. и 2017 г. - 13
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,617
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,640
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,640
Потребителски рейтинг за СУ деца с нарушено зрение


Общ среден рейтинг на СУ деца с нарушено зрение по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 4 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,5 от 5

Изпратете и вашата оценка за СУ деца с нарушено зрение чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+