НУ за танцово изкуство

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за НУ за танцово изкуствоМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 110
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 53,74
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 225
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 45,89, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 61,15
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 30,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 26,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 38,58, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 50,41
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 26,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 41,51
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 31,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 35,72, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,67
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 35,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 41,50, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 42,04
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 40,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 33,59, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 37,80
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 29,37
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 47,50, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 45,80
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 49,20

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за НУ за танцово изкуствоМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 72
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,26

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 148
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,140
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,226
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,268
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,302
Потребителски рейтинг за НУ за танцово изкуство


Общ среден рейтинг на НУ за танцово изкуство по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 2,3 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за НУ за танцово изкуство чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS