79 СУ Индира Ганди

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 79 СУ Индира ГандиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 56,96
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 597
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 52,05, брой ученици - 101
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 62,93
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 41,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,38, брой ученици - 102
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 38,09
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 36,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 49,81, брой ученици - 74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,71
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 36,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 36,92
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 39,12
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 34,71
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,08, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 39,39
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 32,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 44,53, брой ученици - 89
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 46,15
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 42,91
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,97, брой ученици - 62
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,06
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,87
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,66, брой ученици - 88
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,09
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 38,22

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 79 СУ Индира ГандиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 111
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,83

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 70
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,740
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,987
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,831
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,947
Потребителски рейтинг за 79 СУ Индира Ганди


Общ среден рейтинг на 79 СУ Индира Ганди по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 79 СУ Индира Ганди чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS